Inici » A6: Formularis convenis

MÒDUL 6: FORMULARIS CONVENIS

 • OBJECTIUS
  Donar la informació i les pautes necessàries al teixit associatiu per entendre els camps dels diferents formularis de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per a efectuar de manera adequada la Justificació econòmica, la Memòria i el Projecte de l’activitat subvencionada.
 • A QUI S’ADREÇA
  Destinat a totes aquelles entitats que tenen conveni de col·laboració o demanen una subvenció puntual a l’Ajuntament de Sant Joan Despí. Les entitats conveniades són aproximadament unes 70 entitats i associacions de tots els àmbits: gent gran, serveis socials i dona, solidaritat, joventut, esports, cultura i participació, sanitat i medi ambient. Un ventall d’associacions molt actives i plenament consolidades. 
 • DATA I HORARI
  Dissabte 26 de novembre de 2016 de 9 a 13 hores (4 hores de durada)
 • ESPAI DE FORMACIÓ
  Sala d'actes del Centre Cívic de Torreblanca.


TEMARI

 • Bases de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per a la sol·licitud i atorgament de subvencions 2016
 • Model de justificació econòmica, documentació a entregar i recordatori dels terminis
 • Els certificats d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la seguretat social
 • Com demanar la signatura digital per fer gestions on-line
 • Model de projecte, documentació a entregar i recordatori dels terminis
 • Model de memòria, documentació a entregar i recordatori dels terminis