TEMARI PLA FORMATIU

Aquest 2016, s'han inclòs temes en l'àmbit fiscal i legislatiu i eines de comunicació on-line.

 • INSCRIPCIONS
 • Recomanem que en els mòduls 3, 4, 5 i 6 vinguin els membres de les juntes directives.
 • Places limitades. Les sol·licituds es tractaran per ordre d'inscripció. Depenent de l'aforament s'acceptarà un o dos assistents per entitat.
 

CALENDARI PLA FORMATIU

 • TUTORIES
 • Dimarts de 10 a 12 hores
 • Dimecres de 17 a 19 hores
 • Es recomana demanar hora prèvia
 • CONSULTES
 • paid@trimatge.org
 • Tel.: 93 373 53 24
 • Mòbil: 661 08 15 84